Skupinové choreografie 29. 9. 2024

Soutěž v aerobiku, step aerobiku a tanci pro začínající i pokročilé týmy ze sportovních klubů, zájmových kroužků, DDM atd.


PŘIHLÁŠKY 

BUDE SPUŠTĚNO

Pokud jste se přihlásili a nemůžete se soutěže zúčastnit, prosíme o odhlášení na náš email info@aerobicdanceleague.cz.


UZÁVĚRKA ONLINE PŘIHLÁŠEK 

XXX

Při zaplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo ukončit přihlašování ještě před termínem oficiální uzávěrky!


STARTOVNÉ

200 Kč/osoba za každý start

V případě volné kapacity závodu a přihlášení po uzávěrce se startovné navyšuje na částku 300 Kč/ osoba za každý start.

Startovné bude hrazeno na základě faktury, kterou obdržíte po uzávěrce přihlášek na email. Vratka startovného nebo úprava počtu startujících po uzávěrce není možná! V případě neuhrazení platby v termínu, nebude tým vpuštěn na start.


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

- FITNESS TÝMY (sport, show)
- STEP TÝMY (malé týmy, velké týmy)
- DANCE TÝMY
- BASIC AEROBIC TEAM SHOW (malé týmy, velké týmy)
- AEROBIC TEAM SHOW

V případě, že jsou ve stejné věkové kategorii přihlášeny méně než 3 týmy, pořadatel může sloučit kategorie malé a velké týmy dohromady.


PREZENCE

Prezence je otevřena od otevření haly a můžete ji navštěvovat průběžně.

Tým musí potvrdit svůj start na prezenci nejpozději hodinu před zahájením dané kategorie.

Časy jsou pouze orientační, trenér si hlídá přesný čas dle čísla skladby.


HUDBA, DÉLKA SKLADEB

1:30 - 3:30 dle kategorie

Hudbu nahrajete ve formuláři přihlášky ve formátu mp3 nebo wave.

Hudební soubor musí být správně popsán - klub_název skladby_soutěžní kategorie.

Záložní hudbu musí mít s sebou trenér připravenou na flash disku.


VSTUPNÉ DIVÁCI

150 Kč / osoba 

Vstupenku zakoupíte u vstupu do haly, děti do 12 let vstup zdarma.

Na místě je možné platit pouze v hotovosti.

Prosíme diváky, aby využívali pouze prostoru hlediště a nevstupovali na plochu !

Trenéři vstup zdarma - pouze ti, kteří jsou na startovní listině u soutěžních skladeb, prosíme o nahlášení u vstupu, abyste obdrželi pásku, děkujeme.


MODERÁTORKA

Vlaďka Koreňová


FOTO, VIDEO
S odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s pořízením a následným zveřejněním audio-vizuálního záznamu z akce. Přihlášením do soutěže také vyjadřujete souhlas se zásadami zpracování osobních údajů.


OBČERSTVENÍ

...


STÁNKY 

...


DALŠÍ INFORMACE

Na soutěži nelze podávat protesty proti hodnocení.

Pořadatel si vyhrazuje právo na náhodnou kontrolu věku závodníků na základě jejich karty ZP.

Za správnost zařazení do kategorií a zdravotní stav závodníků zodpovídá vždy trenér 

Po celou dobu závodu je přítomen zdravotník, každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.STARTOVNÍ LISTINY 

...


ROZHODČÍ

Panel rozhodčích se skládá z 5 členů, v kategorii dance ze 4 členů (z toho jeden je vždy hlavní rozhodčí)

Rozhodčí se mohou v průběhu dne střídat dle specializace.


ČASOVÝ HARMONOGRAM 

...


MÍSTO KONÁNÍ

...


Soutěž se řídí dle pravidel ADL platných od 1. 1. 2024 (více v sekci "pravidla") .